Neural Research Lab

Chúng tôi là nhóm kĩ sư Việt Nam yêu thích nguồn mở và chia sẻ kiến thức. Bằng việc chia sẻ và đóng góp cho các dự án mở, chúng tôi mong muốn đem công nghệ AI đến gần hơn với các bài toãn thực tiễn trong đời sống.

Blog Neural VN

CHỦ ĐỀ

Kaggle
Expert Interview
ChatGPT
LLaMA
Bard
Web Development
Learning
Computer Vision
TensorRT
Coding
Newbie coding
Object Detection