Xây dựng ứng dụng AI với Daisykit

Khoá học ngắn của Neural VN giúp mọi người làm quen, sử dụng và đống góp vào mã nguồn mở Daisykit - thư viện suy luận AI của Việt Nam.

Xây dựng ứng dụng AI với Daisykit

Ở khoá học này, các bạn sẽ được làm quen với thư viện Daisykit, thư viện AI của Việt Nam, cho phép các kĩ sư phần mềm và những người đam mê có thể xây dựng và phát triển các sản phẩm AI của riêng mình mà không cần hiểu sâu về các thuật toán AI. Các bạn sẽ được học cách sử dụng Daisykit để xây dựng các ứng dụng AI bằng Python và C++. Ngoài ra, các bạn cũng sẽ được học cách đóng góp vào mã nguồn mở Daisykit để giúp thư viện phát triển mạnh mẽ hơn, cùng nhau xây dựng một thư viện AI của Việt Nam.

Bạn sẽ học được gì?

Daisykit và kiến trúc suy luận AI

Sử dụng Daisykit để phát triển các ứng dụng AI bằng Python và C++

Kiến thức mã nguồn mở cơ bản

Đóng góp vào mã nguồn mở Daisykit thế nào?

Nội dung khóa học

4 chương15 bài học

Giới thiệu thư viện Daisykit

3 bài học

1. Giới thiệu về thư viện Daisykit

2. Viết ứng dụng AI đầu tiên

3. Định hướng phát triển trong tương lai

Sử dụng Daisykit như thế nào?

6 bài học

1. Biên dịch và chạy chương trình Daisykit C++ với Windows

2. Biên dịch và chạy chương trình Daisykit C++ với Ubuntu, Linux

3. Biên dịch và chạy chương trình Daisykit C++ với macOS

4. Sử dụng Daisykit Python

5. Các ứng dụng có sẵn trên Daisykit

6. Phát triển AI cho Android và iOS

Làm thế nào để đóng góp vào nguồn mở Daisykit?

5 bài học

1. Nguồn mở và giá trị cộng đồng

2. Kiến trúc thư viện Daisykit

3. Tiêu chuẩn code

4. Định dạng và kiểm tra code style tự động

5. Git và quy trình đóng góp code

Phụ lục

1 bài học

1. Cài đặt Python

Yêu cầu

Khoá học yêu cầu biết lập trình Python cơ bản